Займенники в англійській мові

Займенник вживається замість іменника, звідси і його назва. Приблизно це ми можемо сказати про займенники в російській мові. Різноманіття займенників в англійській мові може здивувати учнів, приступили до вивчення англійської мови. Тим не менш, ознайомившись докладно з кожною групою займенників, ви ніколи не сплутаєте їх, так як кожна має виключно свої граматичні функції.

Групи займенників в англійській мові

Займенники в англійській мові вживаються не тільки замість іменника, а й замість імені прикметника.

Nick wrote the letter. He posted it at 5 o'clock.
Нік написав лист. Він послав його в 5 годин.

The day was cold. Such days aren't my favorite.
День був холодний. Я не люблю такі дні.

Займенники в англійській мові поділяються на такі групи: особисті, присвійні, зворотні, вказівні, питальні, невизначені.

Особисті займенники (Personal Pronouns) виступають у ролі підмета. Займенник I (я), завжди пишеться з великої літери. Займенник you (ви) має форму множини, але може відноситься і до однієї особи.

Tom and Sam, you have to go to the park.
Том і Сем, ви повинні піти в парк.

Tom, you have to go to the park.
Том, ви (ти) повинні піти в парк.

Займенники he / she вживаються щодо морськими особами; it – відносно неживих предметів, абстрактних понять і тварин.

 

Особисті займенники в англійській мові змінюються по відмінках: якщо вони вживаються в реченні в ролі підмета, то вони стоять у називному відмінку; якщо вони вживаються як доповнення, то вони стоять у об'єктному відмінку.
Називний відмінок

Об'єктний відмінок

Єдін.
число I я
he він
she вона
it воно, він, вона me мені, мене
him йому, його
her їй, її
it йому / їй, його / її
Множ.
число we ми
you ви, ти, Ви
they вони us нам, нас
you вам, вас
them їм, їхнім

Належність предмета якому або особі висловлюють присвійні займенники (Possessive Pronouns) і мають дві форми: займенники-прикметники та займенники-іменники.

Присвійні займенники-прикметники служать визначенням до іменника і завжди стоять перед ним. У цьому випадку перед іменником артикль не вживається.

My book is on the shelf.
Моя книга на полиці.

форма

присвійні

Єдін.
число My мій
his його
her її
its його / її
Множ.
число Our наш
your ваш
their їх
Присвійні займенники-іменники за формою дещо схожі на займенники-прикметники, але після них ніколи не ставиться іменник.

This is not my car, mine is red.
Це не моя машина, моя – червона.

Єдін.
число

mine мій
his його
hers її
its його / її

Множ.
число

ours наш
yours ваш
theirs їх

Зворотні займенники в англійській мові (Reflexive Pronouns) використовуються для вираження поворотного значення, показуючи, що дія переходить на саме дійова особа.

He cut himself.
Він порізався.

Іноді вони вживаються для посилення значення іменника чи займенника.

I did it myself.
Я сам це зробив.

I – myself
you – yourself
he – himself
she – herself
we – ourselves
you – yourselves
they – themselves

Вказівні займенники (Demonstrative Pronouns) мають форми однини: this (цей, ця, це), that (той, та, то), і форми множини: these (ці), those (ті).

До питальним займенників в англійській мові (Interrogative Pronouns) відносяться: who (whom), whose, what, which. У реченні часто виконують роль підмета.

Who is there?
Хто там?

Займенники much, many, little, few, all, both, each, every, none відносяться до невизначених займенників (Indefinite Pronouns).

Займенники в англійській мові допомагають уникнути повторів, внаслідок чого їх використання у мові відіграє важливу роль.

Дивіться також:

  1. Частини мови в англійській мові
  2. Заперечення в англійській мові
  3. Розділові питання в англійській мові
  4. Відмінки в англійській мові
  5. Артиклі в англійській мові
  6. Інфінітив в англійській мові
  7. Прикметники в англійській мові
  8. Загальні питання в англійській мові

Сподобалась стаття “Займенники в англійській мові”?