Ступені порівняння прикметників в англійській мові

Ще раз нагадаємо, що прикметник (Adjective) – це частина мови, яка позначає відмітну ознаку предмета, особи чи явища. Усі прикметники англійської мови діляться на дві групи: якісні (qualitative) і відносні (relative). Ступені порівняння (Degrees of comparison of adjectives) мають тільки якісні прикметники.

Адже ми ж не можемо вжити відносний прикметник, наприклад, у формі більш-менш дерев'яний. А ось якісні прикметники можна представити в вищому і найвищому ступенях порівняння.

Вищий ступінь (comparative degree)

Про позитивний (positive degree) ступень порівняння прикметників в англійській мові говорити нічого. Це початкова (проста) форма прикметника. Її вказують у словнику. Наприклад: clever (розумний), new (новий), cold (холодний). Вищий ступінь використовується у випадку, коли порівнюють два чи більше предметів, осіб. Він демонструє більшу чи меншу ступінь ознаки одного з предметів чи осіб. Щоб утворити цю ступінь порівняння, необхідно:

- До односкладових і двоскладових прикметників додати закінчення-er: cheap – cheaper (дешевий – дешевше); narrow – narrower (вузький – вже); long – longer (довгий – довший).

* Якщо прикметник закінчується на-e, то при утворенні вищого ступеня вона опускається: simple – simpler (простий – простіше).

* Якщо прикметник закінчується на-у, то при утворенні вищого ступеня y змінюється на-i: lucky – luckier (вдалий – вдаліше), easy – easier (простий – простіше).

- Порівняльний ступінь у багатоскладових прикметників утворюється аналітичним шляхом, за допомогою слів more / less (більше / менше): expensive – more expensive (дорогий – дорожче), serious – less serious (серйозний – менш серйозний), comfortable – more comfortable (зручний – більше зручний).

Найвищий ступінь (superlative degree)

Цей ступінь порівняння визначає найбільшу або саму меншу ступінь ознаки предмета або особи серед декількох порівнюваних. Для утворення цього ступеня порівняння прикметників в англійській мові ми виконуємо наступне:
- До односкладових і двоскладових прикметників додаємо закінчення-est: thin – the thinnest (тонкий – самий тонкий), fast – the fastest (швидкий – самий швидкий).

- Багатоскладові прикметники ми вживаємо зі словами most / least: talented – the most talented (талановитий – найталановитіший); interesting – the least interesting (цікавий – найменш цікавий).

При утворенні цього ступеня порівняння прикметників в англійській мові обов'язково необхідно вживати артикль the, як і зазначено у прикладах вище.

Винятки

Деякі двоскладові прикметники можуть утворювати ступені порівняння і з закінченнями-er,-est і зі словами more, most / less, least. Ось їх перелік:

able, angry, clever, common, cruel, requent, friendly, gentle, handsome, narrow, pleasant, polite, quiet, serious, simple, sour.

Також ступені порівняння деяких прикметників мають особливу форму. Ці прикметники, як і їх форми, слід знати напам'ять:

Good – better – the best (хороший – краще – найкращий)

Bad – worse – the worst (поганий – гірше – найгірший)

Little – less – the least (маленький – менше – найменший)

Many / much – more – the most (численний – більше – найбільший)

Old – older – the oldest (старий – старше – самий старий)

Old – elder – the eldest (старий – старше – найстарший) – про членів сім'ї

Late – later – the latest / last (пізній – більш пізній – останній, самий новий / останній за часом)

Late – the latter – the last (пізній – останній з перерахованих – остання у черзі)

Near – nearer – the nearest (близький – ближчий – найближчий по відстані)

Near – nearer – next / the next (близький – ближчий – наступний за часом / наступний по порядку)

Far – farther – the farthest (далекий, далекий – більш дальній – найдальший)

Far – further – the furthest (далекий, далекий – подальший – найдальший)

Це основні правила створення і форми ступенів порівняння прикметників в англійській мові. Кого зацікавить цей матеріал, може розширити свої пізнання, вивчивши особливі порівняльні конструкції в англійській мові.

Дивіться також:

  1. Прикметники в англійській мові
  2. Частини мови в англійській мові
  3. Артиклі в англійській мові
  4. Вигуки в англійській мові
  5. Голосні в англійській мові
  6. Інфінітив в англійській мові
  7. Присудок в англійській мові
  8. Заперечення в англійській мові

Сподобалась стаття “Ступені порівняння прикметників в англійській мові”?