Правильні і неправильні дієслова англійської мови

В англійській мові, так само як і в українській, однією з основних частин мови є дієслово (verb). Воно позначає дію або стан. Дієслова в англійській мові можуть бути змістовними, службовими та допоміжними. Крім цього, всі англійські дієслова поділяються на дві великі групи: правильні і неправильні.

Ця класифікація з'явилася в силу історичного розвитку з метою утворення простого минулого часу (Past Simple) і дієприкметника II (Participle II). Ці дві групи включають досить велику кількість дієслів. Крім того, найуживаніші дієслова все ж таки є неправильними. У чому ж різниця між правильними і неправильними дієсловами англійської мови?

Правильні дієслова англійської мови

Правильними дієсловами англійської мови (regular verbs) називаються дієслова, у яких форма простого минулого часу і дієприкметника II утворюється шляхом додавання закінчення-ed до основи дієслова. Наприклад: look – looked (дивитися), paint – painted (малювати), call – called (називати). У цьому правилі є кілька нюансів:

Дієслово закінчується на німу e, тоді додаємо тільки букву d:
 

Improve – improved – покращувати

Like – liked – подобатися

Закінчення ed вимовляється як t, якщо дієслово закінчується на шиплячу або глуху приголосну:
Stop – stopped – зупинитися

Polish – polished – полірувати, шліфувати

До речі, в односкладових дієсловах при утворенні Past Simple відбувається подвоєння останньої приголосної, як з дієсловом stop.

Закінчення ed вимовляється як d, якщо дієслово закінчується на голосну або дзвінку приголосну:

Study – studied – вчитися

Destroy – destroyed – руйнувати

Travel – traveled – подорожувати

У дієсловах, що закінчуються на y, якщо перед нею приголосна, при додаванні закінчення ed y змінюється на i (як з дієсловом study). Якщо ж перед y голосна, ніяких змін не відбувається (як з дієсловом destroy).

Закінчення-ed вимовляється як id, якщо дієслово закінчується на t або d:

Report – reported – повідомляти, доповідати

Pretend – pretended – прикидатися

Правильні дієслова англійської мови не викликають труднощів, оскільки правила їх утворення, як ви вже помітили, дуже прості.

Неправильні дієслова англійської мови

Неправильні дієслова англійської мови (irregular verbs) відрізняються від правильних тим, що вони не за правилами утворюють форми простого минулого часу (Past Simple) і дієприкметника II (Participle II). Тобто не шляхом додавання до основи дієслова закінчення ed. Неправильних дієслів англійської мови достатньо багато, більш того серед них є найуживаніші дієслова. Весь список неправильних дієслів англійської мови підлягає запам'ятовуванню. Знайти цей список можна в будь-якому підручнику англійської мови. Ми лише наведемо приклади того, які можуть бути форми у цих дієслів:

Fly – flew – flown – літати

Be – was / were – been – бути, існувати

Bring – brought – brought – приносити

Speak – spoke – spoken – говорити

Знати неправильні дієслова англійської мови дуже важливо, тому що їх використовують усюди.

Дивіться також:

  1. Три форми неправильних дієслів
  2. Форми дієслів в англійській мові
  3. Активний і пасивний стан в англійській мові
  4. Загальні питання в англійській мові
  5. Час Present Simple
  6. Час Present Continuous
  7. Модальне дієслово CAN
  8. Множина іменників англійської мови

Сподобалась стаття “Правильні і неправильні дієслова англійської мови”?