Інфінітив в англійській мові

Така частина промови, як дієслово в англійській мові, володіє двома формами – особистою і неособистою (the finite form / the non-finit form of the verb). Дієслова в особистій формі обов'язково володіють такими категоріями, як особа, число, аспект, час, заставу і нахил. Вони виконують роль присудка в реченні. Неособисті ж форми дієслова деяких категорій позбавлені.

У неособистої форми дієслова є тільки вид і застава. Присудком вони бути не можуть, хоча і вживаються як його частини. Найчастіше вони виконують функції інших частин мови в реченні. Всього в англійській мові три неособові форми дієслова: інфінітив, герундій і дієприкметник. На нашому блозі є статті, присвячені кожній із зазначених неособистої форм дієслова. А ця стаття описує інфінітив в англійській мові.

Інфінітив в англійській мові – що це?

Як вже було сказано, інфінітив в англійській мові – це особова форма дієслова, яка виражає дію. Інфінітив є першою формою дієслова і саме цією формою кожен дієслово представлений в словнику. Відмітною ознакою цієї форми дієслова є наявність частки to (to run – бігати, to cook – готувати). Без цієї частки ми використовуємо інфінітив після модальних дієслів (крім ought to); дієслів shall / will; дієслів чуттєвого сприйняття (типу feel – відчувати, see – бачити, hear – чути і т.д.); дієслів let (дозволити), have (мати), make (змушувати); після виразів had better (краще) і would rather (краще б).

We shall visit you tomorrow. – Ми відвідаємо вас завтра.

He must reread this book. – Він повинен перечитати цю книгу.

I heard her sing. – Я чула, як вона співає.

Let him behave the way he wants. – Нехай він веде себе так, як захоче. (Дозволь йому ….)

I would rather go to the cinema. – Я б краще сходив в кінотеатр.

У інфінітива в англійській мові є такі форми (на прикладі дієслова to ask – запитувати):

- Indefinite Active (невизначений в дійсній заставі) – to ask

- Indefinite Passive (невизначений в пасивному стані заставі) – to be asked

- Continuous (тривалий) – to be asking

- Perfect (досконалий) – to have asked

- Perfect Passive (досконалий в пасивному стані) – to have been asked

- Perfect Continuous (досконалий тривалий) – to have been asking

Інфінітив в дійсній заставі позначає дію, яка виконує підмет, а в пасивному або пасивному стані – дія, спрямована на обличчя, виражене підметом:

I like to teach. – Я люблю вчити (кого-небудь).

I like to be taught. – Мені подобається, коли мене вчать (чому-небудь).

Інфінітив невизначений не уточнює процес протікання дії, а тривалий інфінітив підкреслює його тривалість:

He likes to read magazines. – Він любить читати журнали.

He must be still reading this magazine. – Напевно, він все ще читає цей журнал.

Недосконалий інфінітив визначає дію, що відбувається одночасно з дією присудка (або наступне за ним). А ось досконалий інфінітив в англійській мові називає дію, яке передувало дії, вираженої присудком:

I am sorry to have told him this secret. – Мені шкода, що я розповів йому цей секрет.

Як ми пам'ятаємо, інфінітив може бути не тільки частиною складеного присудка (What I want is to be left alone – Все, що я хочу, це побути наодинці), але й виконувати роль іншої частини мови у реченні. Він може бути:

Підметом: To walk late at night was very dangerous. – Гуляти пізно ввечері було дуже небезпечно.

Доповненням: She was glad to have moved in the other city. – Вона була рада, що переїхала в інше місто.

Ухвалою: Who will be the first to start working here? – Хто першим почне тут працювати?

Обставиною: You are too young to use make-up. – Ти ще надто молода, щоб користуватися косметикою.

Ось вся необхідна інформація, що стосується інфінітива в англійській мові. Проте в цій мові існують ще спеціальні інфінітивні звороти, які використовуються досить часто і які слід вивчити.

Дивіться також:

 1. Загальні питання в англійській мові
 2. Заперечення в англійській мові
 3. Частини мови в англійській мові
 4. Розділові питання в англійській мові
 5. Питання до пiдмету в англійській мові
 6. Вставні слова в англійській мові
 7. Прикметники в англійській мові
 8. Артиклі в англійській мові

Коментарі

 • мар’ян
  15, 2011, 16:52

  дякую за короткий і доступний і головне інформативний матеріал,який дозволяє початківцю оволодіти англійською за короткий проміжок часу. так тримати. ваш матеріал про інфінітив мені дуже допоміг. best regards. Мар’ян.

Сподобалась стаття “Інфінітив в англійській мові”?