Активний і пасивний стан в англійській мові

Дієслова англійської мови володіють такою граматичною категорією, як стан (voice). Він показує, чи підмет проводить дію чи він є об'єктом дії, вираженої присудком. Саме з цією метою всі дієслова англійської мови вживаються або в дійсному чи активному стані (active voice), або у активному або пасивному стані (passive voice).

Якщо підмет і є виробником дії, вираженої присудком, то ми використовуємо дієслово в дійсному стані. Наприклад:

They often join me at the meetings. – Вони часто ходять зі мною на збори.

Our relatives presented us with a bouquet of flowers. – Наші родичі подарували нам букет квітів.

Коли ж потрібен пасивний стан?

Пасивний стан в англійській мові

До пасивного стану вдаються в тому випадку, якщо не підмет виконує дію, а, навпаки, воно відчуває на собі вплив, що виходить від присудка. У даному випадку зрозуміло, хто виконує дію, або цього не надається значення. Головне – результат цієї дії. Для того щоб утворити форми пасивного стану, необхідно знати кілька правил. Але в першу чергу варто вивчити правило створення дієприкметники II (participle II) у правильних дієслів, а ту ж форму неправильних дієслів запам'ятати. Для створення форм пасивного стану знадобиться дієслово «to be» у потрібній формі і форма дієприктника II основного змістовного дієслова. Нижче представлені форми дієслів «to cook / to write» в пасивному стані в англійській мові:

 

Present Indefinite (Справжнє простий час) – am / is / are + cooked / written

Present Continuous (Теперішній тривалий час) – am / is / are + being + cooked / written

Present Perfect (Справжнє доконаний час) – have / has been + + cooked / written

Past indefinite (Минуле простий час) – was / were + cooked / written

Past Continuous (Минуле тривалий час) – was / were + being + cooked / written

Past Perfect (Минуле доконаний час) – had been + + cooked / written

Future Indefinite (Майбутнє простий час) – will be + + cooked / written

Future Continuous (Майбутнє тривалий час) – не існує

Future Perfect (Майбутнє доконаний час) – will + have + been + cooked / written

Як же вживається пасивний стан в англійській мові в реченні? Візьмемо речення в дійсному стані:

They built this museum a century ago. – Вони побудували цей музей сто років тому.

А ось як буде виглядати це ж речення в пасивному стані (а тут його вжити можна і навіть потрібно, тому що нам не важливо, хто саме вчинив дію):

This museum was built a century ago. – Цей музей був побудований 100 років тому.

Щоб утворити питальну форму пасивного стану в англійській мові, необхідно допоміжне дієслово поставити перед підметом:

When was this museum built? – Коли був побудований цей музей?

Якщо ж вам потрібна негативна форма пасивного стану в англійській мові, поставте після першого допоміжного дієслова частку «not»:

This museum was not built a century ago. – Цей музей збудували не сто років тому.

Як же перекласти пасивний стан в англійській мові?

Існує правило, яке стосується як української, так і англійської мови: іменник, який був доповненням у реченні дійсного стану, стає підлеглим у реченні пасивного стану. І навпаки. А якщо в реченні пасивного стану зазначено той, хто виконує дію, то він в англійській мові повинен мати перед собою прийменник by, а при перекладі на українську мову він буде приймати форму орудного відмінка.

Варіанти перекладу пасивного стану:

З використанням короткої форми дієприкметника пасивного стану, тобто музей «був побудований».
З використанням дієслова, який закінчується на-сь або-ся, тобто «the museum is being built» – «музей будується».

Дивіться також:

  1. Герундій в англійській мові
  2. Спосіб в англійській мові
  3. Інфінітив в англійській мові
  4. Частини мови в англійській мові
  5. Присудок в англійській мові
  6. Умовні речення в англійській мові
  7. Загальні питання в англійській мові
  8. Наказовий спосіб в англійській мові

Сподобалась стаття “Активний і пасивний стан в англійській мові”?